Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 – Dalej Ustawa) jest PLUS BANK SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Stanów Zjednoczonych 61A.

Dane osobowe będą przetwarzane przez PLUS BANK S.A. w celu realizacji zgłoszenia, w celu archiwizacji, a także na potrzeby działań marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zgłoszenia.

PLUS BANK S.A. zapewnia realizację Państwu uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. dostępu do informacji dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokata Sprawdź nasze
inne produkty
Konto
X