Kredyt Obrotowy

Elastycznie finansuj bieżące potrzeby firmy kredytem obrotowym odnawialnym lub nieodnawialnym.

<Pozostałe kredyty

O kredycie

O PRODUKCIE:

 • długi okres finansowania, od 12 do 36 m-cy
 • dowolna forma wykorzystania kredytu – jednorazowo lub w transzach na zlecenie kredytobiorcy
 • elastyczne spłaty kredytu – dostosowane do możliwości finansowych Firmy – uwzględniamy sezonowość
 • ​brak ograniczeń maksymalnej kwoty kredytu – uzależniamy ją od Twojej zdolności kredytowej oraz bieżących potrzeb


WALUTA KREDYTU
Kredyt obrotowy udzielany jest w PLN – co oznacza, że nie występuje ryzyko kursowe oraz koszty przewalutowania.
 
OPROCENTOWANIE KREDYTU
Oprocentowanie oparte jest na bazie zmiennej stawki WIBOR i stałej marży Banku ustalanej indywidualnie z Klientem.
 
SPŁATA KREDYTU
Dostosujemy okres kredytowania oraz częstotliwość spłaty rat do Twoich potrzeb!
 
Kredyt odnawialny spłacany:

 • z bieżących wpływów.


Kredyt nieodnawialny spłacany:

 • w ratach miesięcznych,
 • w ratach kwartalnych.

 
OKRES KREDYTOWANIA

 • do 12 m-cy dla kredytu obrotowego odnawialnego,
 • ​do 36 m-cy kredytu obrotowego nieodnawialnego.


ZDOLNOSĆ KREDYTOWA
Zdolność kredytowa ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
 
Więcej informacji w Oddziałach Banku
 

KORZYŚCI:
KREDYT OBROTOWY ODNAWIALNY/NIEODNAWIALNY

 • długi okres finansowania , nawet do 36 m-cy
 • dowolna forma wykorzystania kredytu – jednorazowo lub w transzach
 • korzystne oprocentowanie
 • elastyczne spłaty

 

Jeśli jesteś zainteresowany produktem
skontaktuj się z naszym Doradcą Biznesowym

Kontakt z Doradcą Biznesowym
X