Dostęp do konta przez Internet lub telefon to wygodne zarządzanie środkami finansowymi Twojej firmy.

KORZYŚCI:

 • CAŁODOBOWY DOSTĘP DO KONTA z dowolnego miejsca
 • WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
 • BEZPIECZEŃSTWO ORAZ POUFNOŚĆ DANYCH
 • TANIE PRZELEWY
 • STAŁY I PEWNY KONTAKT Z BANKIEM

płacę z plus bank

Więcej

Doładowania telefonów pre-paid

Więcej

Bankowość MOBILNA

Więcej

certyfikaty

Więcej

wielopodpis

Więcej

polecenie zapłaty

Więcej

Alias

Więcej

BANKOWOŚĆ LAJT

Więcej

invoobill

Więcej

INTERNET


Serwis plusbank24 w kanale Internet stworzony jest dla ludzi biznesu mających swobodny dostęp do Internetu. Dzięki usłudze możesz zarządzać finansami Twojej firmy przez 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na ziemi.

Cenisz sobie czas, wygodę oraz bezpieczeństwo? 
plusbank24 jest przeznaczone właśnie dla Ciebie

DOSTĘP DO KONTA W KANALE INTERNET UMOZLIWIA MIĘDZY INNYMI:
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • wyświetlenie listy blokad
 • wyświetlenie historii sald na rachunkach
 • podgląd historii operacji
 • pobranie wyciągów
 • zlecenie przelewów w PLN (w tym ZUS i US)
 • zlecanie przelewów w walutach obcych (również z wynegocjowanym kursem)
 • skorzystanie z usługi Płacę z PLUS BANK
 • zlecenie przelewów SORBNET
 • skorzystanie z usługi MASOWE PRZELEWY WYCHODZĄCE
 • utworzenie zleceń stałych
 • zakładanie lokat
 • DOŁADOWANIE TELEFONU (JEDNORAZOWE LUB CYKLICZNE)
 • uzyskanie informacji o kredytach
 • podgląd historii operacji wykonanych karetą debetową
 • import przelewów zapisanych w pliku
 • polecenie zapłaty
 • aktywację usługi powiadomień wysyłanych SMSem lub na adres e-mail
 • możliwość zdefiniowania wieloosobowej autoryzacji (wielopodpisu) do rachunku
 • ustawienie własnego Aliasu do logowania

BEZPIECZEŃSTWO:
 • transmisja danych szyfrowana jest za pomocą technologii zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo
 • strona posiada certyfikat bezpieczeństwa firmy Norton SECURED Powered by VeriSign
 • każde logowanie wymaga prawidłowego wprowadzenia indywidualnego Identyfikatora/Aliasu i hasła.
 • istnieje możliwość dodatkowej autoryzacji logowania jednorazowym kodem SMS
 • zlecenie transakcji jest autoryzowane bezpiecznym i wygodnym, jednorazowym kodem SMS
PORADNIKI
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Bezpieczeństwo, Rachunki, Płatności
Zapoznaj się z instrukcją obsługi plusbank24 w kanale Internet – Opis pozostałych funkcjonalności
Szablony plików importu przelewów dla plusbank24
Eksport i import odbiorców krajowych 
Struktura pliku wyciągowego w formacie MT940

Home Banking


P@RTNER24 – HOME BANKING jest nowoczesnym, bezpiecznym i wygodnym systemem bankowości elektronicznej, który pomaga zwiększyć efektywność zarządzania środkami finansowymi.

DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET UMOŻLIWIA:

 • szybkie i wygodne uzyskiwanie aktualnych informacji o posiadanych środkach i operacjach na rachunkach
 • dokonywanie krajowych zleceń płatniczych, w tym płatności skarbowych, ZUS i poleceń przelewu – zarówno z bieżącą, jak i przyszłą datą realizacji
 • bieżące uzyskiwanie aktualnych informacji o statusach realizowanych zleceń
 • tworzenie grup odbiorców
 • zakładanie/zrywanie lokat
 • import/eksport danych między systemem finansowo-ksiegowym a systemem Home Banking
 • autoryzację zleceń przy użyciu wielopodpisu

BEZPIECZEŃSTWO:

 • P@rtner24 korzysta z najnowocześniejszych osiągnięć informatyki w dziedzinie bezpieczeństwa, gwarantują to zarówno rozwiązania sprzętowe, jak również zaawansowane rozwiązania programowe
 • cała transmisja danych w kanale internetowym szyfrowana jest za pomocą technologi zapewniającej obecnie najwyższe bezpieczeństwo - Protokół SSL (Secure Sockets Layer), a każda transakcja zabezpieczona i sygnowana jest podpisem elektronicznym - Klienta. Zastosowane w systemie rozwiązania szyfrowe gwarantują całkowite bezpieczeństwo i poufność dokonywanych operacji finansowych
 • dostęp do rachunku chroniony jest elektronicznymi podpisami osób uprawnionych (klucz elektroniczny RSA)
 • klucz elektroniczny RSA może być przechowywany na dowolnym nośniku, w tym na karcie chipowej zabezpieczonej dodatkowo PIN-em

Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Partner 24 Home Banking
Zapoznaj się z Instrukcją obsługi aplikacji VideoTEL Corporate Banking

telefon


PLUSBANK24 UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA NA DWA SPOSOBY:
 • ZA POMOCA POŁĄCZENIA IVR – automatycznym systemem głosowym
 • Przez TELEFONICZNY KONTAKT Z OPIEKUNEM
Usługa dostępna jest pod numerem 0 801 66 77 88 dla telefonów stacjonarnych i numerem +48 618 461 461 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy. Z automatycznego systemu głosowego IVR można korzystać z telefonu, w którym zostało ustawione tonowe wybieranie numeru.
Dostęp do konta w kanale IVR umożliwia między innymi:
 • kontrolę salda i dostępnych środków
 • podgląd historii operacji
 • zlecenie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy
 • uzyskanie informacji o posiadanych lokatach

DOSTĘP DO KONTA PO POŁĄCZENIU Z OPIEKUNEM KLIENTA UMOŻLIWIA SKORZYSTANIE Z PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNEJ W KANALE INTERNET ORAZ: 
 • wygenerowanie nowego loginu
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału Internet
 • wygenerowanie nowego hasła do kanału SMS/Telefon
 • zmianę statusu Użytkownika Klienta
 • zmianę statusu hasła
 • zmianę statusu metody autoryzacji
 • zmianę rachunku domyślnego do przelewu
 • zmianę rachunku domyślnego do prowizji
 • zmianę limitu pojedynczej transakcji/limitu dziennych transakcji

BEZPIECZEŃSTWO:
 • każda dyspozycja wymaga poprawnego wprowadzenia indywidualnego identyfikatora i hasła
 • warunkiem złożenia dyspozycji realizowanych przez Opiekuna Klienta jest poprawna identyfikacja hasłem Telefon/SMS i autoryzacja hasłem pytanie-odpowiedź
 • wszystkie dyspozycje w ramach połączeń z numerem 0801 66 77 88 są rejestrowane

Jeśli chcesz uruchomić bankowość elektroniczną

 
X